De volledige inhoud van de Carat-tools website daarin begrepen het design van de website, teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en alle andere elementen van deze webpagina's zijn exclusief eigendom van Carat N.V. en vallen onder het Carat N.V. copyright of werden op de Carat N.V. website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Het is toegelaten om delen van de Carat-tools website elektronisch of in hardcopy te kopiëren met het oog op het nakomen van specifieke regelingen in het kader van een overeenkomst met Carat N.V. en op voorwaarde dat geen copyright of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd.

Elk ander gebruik van de Carat-tools website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en her publiceren alsook het leggen van links naar de Carat-tools website voor persoonlijke, openbare of commerciële doeleinden, andere dan deze hierboven vermeld, zijn verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van Carat N.V.

Het downloaden of op een andere wijze kopiëren van de gegevens of beelden op de Carat-tools website brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich. Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.